Medisinkurs ufaglærte


Se våre kurs innen medikament, demens, epilepsi, hygiene og ernæring. Kursene er tilpasset ulike grupper i pleie og omsorgsektoren – sykepleiere, vernepleiere eller helsefagarbeidere.

Har du ansvar for opplæring i legemiddelhåndtering i din kommune eller bedrift? Da er du kommet riktig. I denne kursoversikten finner du medisinkurs innen legemidler og medisinsk behandling over hele landet! Dette medisinhåndteringskurset inneholder pensumet som må gjennomgås av helsefagarbeidere for å få bemyndigelse til å håndtere legemidler i kommunehelsetjenesten.

Introduksjonsvideo for medisinkurs fra Apotek Apotek kan tilby nettbaserte legemiddelhåndteringskurs for helsefagarbeidere. Se informasjonsvideo om kurset her. E-læring er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på – fleksibelt, rimelig og effektivt.

De fleste kommuner kjører medisinkurs, å dette er noe arbeidsgiveren din melder deg på. Nå er det ulik praksis i forskjellige kommuner. Noen steder får ikke ufaglærte gi medisiner å får dermed ikke medisinkurs. Gjennom tekst, video og nedlastbare lydfiler vil du få stoffet presentert på en lettfattelig måte.

Medisinkurs ufaglærte

Nettløsningen er utviklet som en støtte for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere som deltar i medisinkurs. Den kan også benyttes som selvstudium for deg som ønsker en faglig oppdatering. Kurset vil være tilgjengelig i ett år. Legemiddelhåndtering.

Medisinering av pasienter er et stort ansvar. Feilmedisinering, bivirkninger og interaksjoner kan i verste fall medføre tap av liv. Det er derfor viktig at helsefagarbeideren har gode kunnskaper innenfor fagområdet legemidler. Assistenter i legemiddelhåndtering.

Forsvarlig legemiddelhåndtering hos personell uten helsefaglig utdanning på linje med helsefagarbeider. Flere personer rundt om i landet Phar vært i kontakt me sier de har måttet gi medisiner til syke folk selv om de mangler medisinkurs. Magnus Tornes har selv delt ut medisiner uten å få informasjon om at dette er ulovlig: – Jeg jobbet på et sykehjem i Bærum og fikk beskjed om å gi ut medisiner uten at jeg hadde noe medisinkurs.

Ved å trykke på "Aksepter Alle informasjonskapsler", godtar du lagring av første- og tredjeparts informasjonskapsler på enheten din, for å forbedre navigeringen på nettsiden, analysering av bruken på nettsiden innsikt til våre markedsføringstiltak. Lurer på om noen har gjort det samme og evt hvordan? Se hva lege Bettina Husebø sier om viktighet ved utlevering av medisin. Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 3. Estimert tidsbruk er timer.

Nettbasert kurs i legemiddelhåndtering for helsefagarbeidere. Ett godt og lærerikt kurs som passer for deg som sitter med ansvaret rundt opplæring i legemiddelhåndtering i kommunen. E-læringskurset gir en grundig innføring i lover og forskrifter, legemiddelformer, legemidler i kroppen, utvalgte sykdomsgrupper og legemidler til disse. MED medisinkurs har lov å dele ut medisiner.

Jeg jobbet som hjelpepleier for år siden, hadde medisinkurs og fikk dele ut medisiner, ufaglærte fikk ikke ta medisinkurs da. Jeg blir nesten litt skremt av å lese alt det ufaglærte får ansvar for å gjøre, ting jeg ikke fikk lov til som hjelpepleier. Så lenge man har opplæring kan man sette kateter på seg selv, så jo, ufaglærte skal kunne det de også.

Medisinkurs ufaglærte

Men det gjelder jo medisiner! Hvertfall alle de plassene jeg har jobba. Den ufaglærte skal ikke gi medikamenter til beboere.

Sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere med godkjent " medisinkurs " er kvalifisert til å drive legemiddelhåndtering, men de handler på delegasjon fra lege. Disse kan ikke delegere arbeidet videre til ufaglærte. Hvis du leser innlegg på VGD du mener er i strid med våre. Kurs – Søk blant flere tusen kurs i alle kategorier.

Landsdekkende oversikt med direkte tilgang til kurstilbydere både på bedrifts- og privatmarkedet. Ufaglærte tar medisinkurs og gis dispensasjon for å kunne ta deler av dette ansvaret, sier Ellingsen.

I alle helse- og sosialfaglige praksiser som kan sammenliknes med de tjenestene som forskerne har undersøkt, kreves det i dag en profesjonsutdanning på bachelornivå. I «Forskrift for legemiddelhåndtering i virksomheter som yter helsehjelp» står det at de som arbeider på sykehjem og får håndtere medikamenter, er sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere med medisinkurs, og ufaglærte med spesielt dirigert ansvar fra virksomhetsleder.

Har de ikke medisinkurs så får de ikke engang gi reseptfrie medisiner uten å få godkjenning fra sykepleier. Jo, det er vel mest rett og riktig når det er ett todagers kurs.

Det er jo mye ansvar forbundet med det dersom noe skulle gå galt. KS står for kommunesektorens organisasjon. Alle norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer i KS. KS arbeider for en effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov.

Ved noen arbeidsplasser er det fortsatt ufaglærte som føler seg presset til å dele ut medisiner, hvis de er "vanskelige" på det, så får de ikke vakter. Jeg skriver at dette er i Trondheim.

Medisinkurs ufaglærte

Jeg kan ikke forstå at regelverket er et forskjellig fra kommune til kommune, men jeg skal ikke kalle resten av nickene i denne tråden for løgnere heller.