Salmiakk farlig


Salmiakk og klorin må ikke blandes. Kloramingass dannes ved blanding av hypokloritt og ammoniakk. Vanligste måte å bli utsatt for kloramingass på er ved å blande klorin og salmiakk i vaskebøtta.

Det finnes i dag utallige rengjøringsmidler som lett kan erstatte salmiakken uten å påføre ulempene nevnt over. Det har skjedd en rekke tilfeller der folk har kommet i koma og til og med fått hjertestans etter det berømte «ovntrikset», der en skal sette på ovnen med en bolle salmiakk inni og la den stå på over natten.

Men dette kan være en farlig avgjørelse.

I høye konsentrasjoner kan den være etsende og gi alvorlige øyeskader. Gassen kan gi svie i øyne, nese, munn og svelg. Ammoniumklorid (NH Cl), også kalt salmiakk, brukes populært om salmiakkspiritus som er en løsning av ammoniakk (NH 3) i vann. Mange som vil ha ekstra rene gulv og vegger i husvasken blander alle de sterkeste vaskemidlene i samme vaskebøtte.

Med mindre man bruker det i et lukket rom). Farge Vannklar Løselighet i vann Fullstendig oppløselig i vann.

Relativ tetthet Verdi: 0. Stabilitet og reaktivitet Materialer som skal unngås Ingen spesielle hensyn.

Det er farlig å drikke salmiakk. Forgiftning kan forstyrre eller ødelegge organer i kroppen. Hjernen, leveren, hjertet, nyrene eller andre organer kan skades. Rester leveres til mottak for farlig avfall.

Både vannet og gassen fordamper. AVFALLSGRUPPER Avfallsstoffnr. Ingenting igjen, trenger ikke skylle. Heldigvis svir det friskt og uutholdelig i nesa lenge før det blir farlig.

Slik oppstår muggsopp. Det inneholder etsende stoffer og kan gi forgiftninger. Sporene, som kan bli til muggsopp, er overalt. Utendørs gjør soppene stor nytte.

De bryter ned organisk materiale i hagen – og i naturen for øvrig, der livet ville gått i stå hvis ikke soppene gjorde det mulig for de nye plantene å gjenbruke materiale fra de gamle. Isopropanol er ren alkohol som ofte brukes til å rense kirurgisk stål. Blander du det med klor, er resultatet giftig og farlig. En god tommelfingerregel er å aldri blande klor med noe annet enn vann.

Kilde: Good housekeeping. Når du kommenterer må du bruke ditt egentlige navn.

Tidligere har man hatt mangelfull kunnskap om akkurat hva ammoniakken gjør i det øyeblikket den blir som gift for hjernen vår. Hjernen består av både gliaceller og nerveceller, og ny forskning har avdekket betydningsfulle funn om ammoniakkens giftige effekt på hjernens glia- og nerveceller.

Ifølge seniorrådgiveren er det ofte omstendighetene rundt som avgjør hvor alvorlig kloramingassforgiftningen blir. Ved eksponering over lang tid med en kraftig løsning salmiakk og klor, er det større risiko for at kraftige symptomer kan oppstå.

Jeg vet at man skal være forsiktig med en del løsemidler når man er gravi som maling og sånn. Av AnonymBruker, 10. Stoffet er irriterende for hals og luftveier å puste inn. Farlig å lukte på salmiakk/ Må ikke blandes med andre rengjøringsmidler – f. Les mer om vaskemidler på Er det farlig.

I private husholdninger er vi kjent med salmiakk som rengjøringsmiddel. Den norske produsenten Yara International ASA er verdens største produsent av ammoniakk, og står for % av markedet på verdensbasis. Noen sier man skal ha i salmiakk i vannet man pusser vinduer med.

Og noen sier det hjelper å ha i vindusspylervæsken på bilen for å slippe film og belegg på frontruten (og kanskje også lyktene). Men på flasken står det at det IKKE MÅ BLANDES MED ANDRE MIDLER. Så er det farlig å blade det med Zalo eller med vindusspylervæske?

Når salmiakk varmes opp og dannes til gass kan den skape irritasjon i luftveier og tårekanaler. Rengjøringseksperten forklarer at det er mange faktorer som påvirker hvor skadelig denne metoden er.

Gassen er brennbar, men vanskelig antennelig. Ammoniakk er dessuten en base, og en dipol.