Storgårder i norge


Oversikten vil i første omgang inneholde alle eiendommer som har et jordbruksareal på over 8dekar (daa). See full list on lokalhistorie. Store norske leksikon. Arkitektur og landskap.

Kirker, slott og gårder. Denne kategorien har følgende underkategorier, av totalt 5.

Nedenfor er ei liste over setegarder i Norge. En setegard var i dansketida en adelig gard som blant annet hadde hals- og handrett og skatte- og tiendefrihet. Gårder i Norge: Se anmeldelser og bilder av Gårder i Norge, Europa på Tripadvisor. Borregaard Hovedgård.

Buskerud hoved gård. Bærums Verk hovedgård. Ordet er i praksis synonymt med setegår det vil si en gård der eieren hadde sitt «sete», altså sitt hovedbosted.

Laget en oversikt på de største private godskompleksene i Norge, med grunnlag fra en artikkel i Fjell og Vidde på 90-tallet. Disse består vel mest av skog og annet utmarksareal, og lite dyrket areal.

Meraker Brug i Nord-Trøndelag (Astrup) ca 130. Originalt helshirtingsbind. Bindene er på henholdsvis 2og 2sider og er rikt illustrert. Allers storgårdserie bd.

Biblioteksøk er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket. Engelsta Victor Schlytter, Yn. Norske slott og herregårder: Nord-Norge, Meløy. MELØY ligger Meløy kommune, Nordland.

Helt vest på øya Meløy ligger et stort slettelandskap som dannet kjernen til den gamle herregården. Bok, DV Lydbok, etc. STORGÅRDER I NORGE – Selges av -ford fra Horten.

De best prisene på faktabøker og annen sakprosa og faglitteratur finner du på QXL. Med utgangspunkt i yngre gårdslister kunne man gjennom å slutte bakover i ti såkalt retrospektiv metode, finne fram til hvor mange gårder som hadde vært i bruk før pesten. Til sammenlikning er gjennomsnittlig kvadratmeterpris for eneboliger i hele Norge nærmere 19.

I Oslo er gjennomsnittet på litt over 38. Det er helt klart at du får mer for pengene der, sier Nils O. Nordvik i Nordvik og Partners, som ofte selger leiligheter til langt over denne prisklassen.

Ting vil ta ti dette er jo ikke akkurat i hjertet av Norge. Men skal du ha friluftsliv, vilt og jakt, så må man forholde seg til plasseringen.

Det er ikke mange av denne typen eiendommer som selges. Spredt utover de massive skogarealene er det koier som byr på fristende muligheter for jaktinteresserte.

Nettsiden er en del av prosjektet Slipp oss til – ungdom inn i landbruket. Annen klassifikasjon: Rb R 19c J UDK: 728.

Vest- Norge Kanestraum Giske: Linker I og med at jeg har hatt for store ambisjoner for denne siden, vil den etterhver bli omarbeidet til kun å omhandle jordegods, storgårder og handelssteder på Helgeland. Hjelpeguide: NY = Ny artikkel.

Oppdatert artikkel. Gamle storgårder forfaller over hele Norge. Situasjonen er ganske uoversiktlig. Vi vet lite om hva som foregår. Vi ser mye gryende forfall og en stor kunnskapsmangel. Her var det også flest husmenn, mange av dem rene arbeidshusmenn uten jord. Sosiale forskjeller var mindre langs kysten, der brukene ofte var små, og husmennene hadde muligheter til attåtnæringer. Historier som er glemt og er således lite kjent for folk flest.

Dette er historier som ikke bare er lokale men også av nasjonal interesse. I Norge var det bare snakk om subsidier og dyr mat.

Her blir jeg sett på som hardtarbeidende kar som gjør noe viktig for samfunnet.