Støyisolering vegg


Støyisolering av vegg. Hvis du vil støyisolere veggen, skal du bygge en forsatsvegg.

Støyisolering vegg

Faste materialer transporterer lyd godt, så derfor er det viktig at forsatsveggen ikke har kontakt med den eksisterende veggen. Lydisolering mot eksisterende vegg Sjeneres du av støy fra nabo, oppgang eller utenfra kan du enkelt bygge en ny lett lydvegg mot den eksisterende veggen.

For å få et tilfredsstillende resultat er det viktig med riktig utførelse. Når platen er skrudd fast, fuger tømreren langs gulv og vegg. Som man ser, overlapper platene hverandre.

Deretter monterer han den neste gipsplaten. Slik ser den ferdige lyddempende veggen ut. Stoffer på gulv og vegg har en glimrende dempingseffekt. For eksempel bør man ikke bruke høyglanset maling på vegg eller lakkere gulvet.

Da vil lyden slå tilbake i rommet fremfor å bli absorbert av materialer som er gode på lydabsorbering. Lyden vil også slå mellom vegger, så hjørner er spesielt utsatt.

Eksisterende støysituasjoner kan også løses forholdsvis enkelt ved utbedring av anlegget, for eksempel ved å montere “lydfeller” på kanalene, omregulere ventilasjonsanlegget eller montere vibrasjonsdempere under aggregatet for å redusere strukturstøy. Byggeforskriftene har klare bestemmelser om støy fra tekniske installasjoner. Dette gjelder både støynivået innendørs og utendørs.

I tillegg har ventilasjonsbransjen egne retningslinjer for støy. See full list on fhi. Utilstrekkelig lydisolering mellom rom og mellom etasjer kan gi overføringer av støy.

Dette kan være musikk, trinnly støy fra vaskerom og tekniske rom, eller forstyrrende lyd mellom klasserom eller kontorplasser. Lydgjennomgangen mellom rom kan reduseres ved lydisolering av skillekonstruksjoner eller ved isolering av selve lydkilden.

Man skiller mellom luftlydisolasjon, som skal dempe støy som overføres via lydbølger i luft, og trinnlydisolasjon som skal dempe strukturly det vil si støy som overføres via fast stoff. Flater som glass og andre harde overflater reflekterer lydbølger. Kildeisolering er ofte enklere enn å isolere vegger, gulv etc.

For å hindre at strukturlyd og vibrasjoner overføres fra vifteaggregat, blir disse ofte satt på støydempende underlag av gummi eller lignende. Problemer knyttet til utendørs støy kan skyldes kraftige eksterne kilder (veitrafikk, industri, tekniske installasjoner som vifter og lignende), dårlig lydisolering og støy via åpne vinduer. Vanlige tiltak mot veitrafikkstøy er støyskjerming og fasadeisolering (støyisolerende vinduer og lignende).

Bygninger bør planlegges slik at rom med behov for lavt støynivå (soverom, undervisningsrom etc.) ikke vender ut mot sterkt trafikkert vei eller lignende. Ofte kan det være behov for å installere balansert ventilasjonsanlegg i støyutsatte bygninger for å redusere behovet for å lufte via vinduer. Feil plasserte varmepumper har skapt mye sjenerende støy for naboer.

Bygg opp den nye lydveggen bygges opp med et stenderverk av f. Stenderne monteres med en avstand til den eksisterende veggen på min. Under bunnsvillen legges et dempesjikt av Svillunderlag. Stillhet AS leverer støydempende materialer til tak, vegg, gulv i boliger, barnehager, industri m. Hvis det trekker fra vinduene, føles de enda kaldere enn de trenger være, for det er ikke til å komme fra at et vindu er langt kaldere enn en vegg.

Før hånden langs geriktene (omrammingslistene) rundt dører og vinduer. Trekker det, kan det tyde på at dyttingen rundt karmen og vindsperren ute er for dårlig. Hele dybden fra innerst til ytterst skal være fylt opp. Bruk en flat pinne eller stålvinkel til å kontrollere og etterfylle isolasjon.

Mineralullen skal være fast, men den skal ikke presses hardt sammen – husk at det er luftlaget som har den isolerende egenskapen. På innsiden skal du forsegle sprekken med en bred byggtape. Vi anbefaler ikke ekspansjonsfugeskum rundt vinduer og dører, fordi skummet ekspanderer voldsomt. Presset kan bli stort, og skummet limer bygningsdelene sammen slik at det blir vanskelig med senere justeringer.

I verste fall kan du risikere at rammene blir presset skjeve, slik at vinduene kiler s. Varmluft stiger opp. Derfor er loftsgulvet det du får mest igjen for å etterisolere, dersom loftet fortsatt skal være kaldt.

Arbeidet er dessuten som regel enkelt å utføre selv. En godt utført etterisolering mot kaldt loft vil du fort spare inn ved reduserte fyringskostnader. I åpent loftsgulv isoleres det mellom bjelkene.

Gammel fyllmasse som leire eller sagflis kan suges ut ved hjelp av en spesialbil med pumpe, og hele jobben er gjort på få timer. Hele bjelkelaget fylles med isolasjon. Totalt bør tykkelsen på isolasjonen være på minst 30–cm.

Støyisolering vegg

På samme måte bør forkanten av isolasjonen dekkes da det er spesielt viktig med slik vindtetting nær raftet (overgangen mellom taket og loftsgulvet). Mangler huset eller hytta loftsgulv (det vil si at det er åpent helt opp), eller du skal innrede loftet, må selve skråtaket isoleres.

Som med den ytre vindsperren, er det viktig at den er helt tett, med klemte eller teipede skjøter. Disse vil et spesialfirma ikke ha noen problemer med å finne. I etterkant bør bygningen sjekkes for varmelekkasje med termofotografering, utført av et eksternt konsulentfirma.

Slik etterisolering kan virke kostbar, men bygningsekspertene mener at du vil spare inn kostnadene ved reduserte fyringsutgifter på tre–fem sesonger. Før innblåsingen bores det mm store hull i ytterpanelet.

Løs isolasjon leveres i form av steinull, glassull og cellulosefibre. Etter at jobben er utført, tettes disse med trespuns av tilsvarende dimensjon.

Hvis du sparkler og pusser disse i etterkant, før du overmaler eller flekkmaler (beiser), vil hullene bli nesten usynlige. Metoden kan også ko.

Støyisolering vegg

Som nevnt i kapitlet om energieffektivisering vurderer man gjerne etterisolering og skifte av kledning under ett. Kanskje det er på tide å skifte ytterkledning, vinduer og etterisolere i én operasjon? I så fall fjerner du eksisterende vindsperre og kontrollerer om isolasjonen i veggen fremdeles fyller hulrommene godt og har spensten i behol eller om denne også bør skiftes før du fôrer ut veggen med et nytt isolert sjikt. Da er løsningen å fôre ut innenfra.

Ulempen er selvsagt at innearealet blir litt mindre, men kanskje er det vel så viktig at den gamle kledningen blir erstattet med nye innervegger. Er det dampsperre i ytterveggen, skal denne fjernes. Hvis ikke, kan du kun ha et nytt isolasjonslag på 1⁄av den opprinnelige isolasjonstykkelsen.

Da skal stenderne ikke være i direkte kontakt med den eksisterende veggen. Hvis du har spesielle krav til støyreduksjon kan du bygge en «støyvegg». To lag gipsplater (eller andre bygningsplater) kan skrus eller stiftes til stenderne, mens skjøtene mot gulv og tak tettes med elastisk fugemasse for å redusere støygjennomgangen. Dersom luften i isolasjonen blir forstyrret av vin oppstår det trekk og isolasjonsegenskapene reduseres drastisk.

Den må legges tett og klemt, uten luftlekkasjer. Oppdriften gjør at det oftest blir overtrykk i øvre del av huset. Den oppvarmete lufta vil bli «presset» ut mot isolasjonen, hvor den kan bli avkjølt og kondensere (lufta skiller ut vann, og det kan oppstå råte). Dette problemet unngår du med en dampsperre (plastfolie) som legges innvendig på vegger og tak.

Dampsperren må monteres med god overlapp og klemte skjøter slik at den blir helt tett. Syke hus» og «som å bo i en plastpose» er argumenter som brukes mot dampsperren.

En dampsperre med rifter vil dessuten kunne gi lokale fuktskader, fordi fuktig luft likevel vil sive ut gjennom rifter og skader. Mange mener at andre produkter, som en tynn trefiberplate eller noen lag asfaltpapp (vindsperrepapp), kan brukes innvendig også, mest som forsegling av isolasjonen. Vår mening er at det ikke er vanskelig å lage en isolert vegg eller himling. Statens vegvesen arbeider for å forebygge og redusere støy fra vegtrafikk.

Der støynivået overstiger de lovlige grensene, gjør Statens vegvesen tiltak. Aktuelle tiltak kan være nye vinduer, ventiler og dører, forsterkning av yttervegg og tak.

Antall vinduer og dører, type fasade og. Det er en misforståelse.

Forklaringen er enkel – vakter i høyhus typisk ikke i stand til å fullt ut beskytte hjem fra utenfor gaten støy og lydene som kommer fra naboleilighetene. Lyd mellom to leiligheter på samme plan dempes ved å lage en lydvegg enten på en eller på begge sider.

Man monterer da på en spesiell lydisoleringsplate. Med dette mener vi vegger som ikke henger sammen med den øvrige veggen, og som vil fange opp mye av lyden.

Dette er bare forklart – gjerdene i flere etasjes typiske hus er ikke i stand til å beskytte boligen fullt ut fra ekstern støy og fra lyder som kommer fra nærliggende leiligheter. Start med å legge kantavstivning langs veggene med – mm spalte mot vegg.

Slik hindrer du nedbøyning i randsonene. Dette legges også rundt områder med ekstra belastning, som f. Veggen blei knallbra veldig kompakt.

Har tenkt å bygge en samme vegg mellom soverom og badet pga av kranstøy og ny radio i dusjen Tar av den eine sida mot soverom fyller opp det eg kan med lydtrinnpl. Vegtrafikkstøy er den største støykilden utendørs, og årsak til nesten prosent av den totale støyplagen hos befolkningen.