Ullersmo fengsel besøk


Ullersmo fengsel besøk

Enheten har et høyt faglig nivå og er primært ment å representere et tilbud til innsatte med rusproblemer som av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan benytte seg av behandlingstilbud utenfor fengslet. Målgruppen for fengselet er mannlige innsatte med lange straffedommer for alvorlig kriminalitet, varetektsinnsatte og utenlandske innsatte.

See full list on romerikefengsel. Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Ullersmo avdeling, alle dager). Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket, åpent besøk eller nektelse av besøk.

Røde Kors frivillige besøker innsatte i fengsel som har behov for besøk fordi de ikke har noe nettverk, familie. Innsatte trenger besøk i fengsel.

Bestille besøk Besøk kan kun bestilles dersom du har besøkstillatelse. En besøkstillatelse kan du få ved å søke om dette. Dersom du innvilges besøkstillatelse trenger du ikke søke på nytt i forkant av hver besøksbestilling. Besøkstillatelser utstedt av andre fengsler gjelder ikke for Oslo fengsel.

Det er straffegjennomføringsloven som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres både i og utenfor fengsel. Våre verdier er respekt, engasjement, åpenhet og profesjonalitet. Det benyttes for langtidsfanger fra hele landet og har plass til 2innsatte. Fengselet var ment som avløsning for Botsfengslet i Oslo.

Kroksrud avdeling, som er en avdeling med lavere sikkerhetsnivå. Tor Åge Marthinsen og Elise Linnea Eberson hjelper ungdom vekk fra rusavhengighet: – Dette er ikke skremselspropaganda, vi viser. Avdelingen har særskilt fokus på differensiert sysselsetting, frigang og individuelt tilrettelagt løslatelse. Norsk dokumentarserie.

I løpet av fem døgn kommer hun tett på innsatte som forteller om livet i fengsel, og hun følger ansattes hverdag med håndheving av regler og rutiner. Gjennom sterke menneskemøter får Helene en ny forståelse av livet bak murene. Det er ikke lagt til rette for at du skal kunne ha besøk av kone eller kjæreste. Ungdomsenhet øst er et fengsel for mindreårige innsatte.

På besøkstidspunktet var enheten kun godkjent for å ta imot to innsatte. Eiendommen er på cirka 3dekar, selve fengselsområdet cirka 1dekar, omgitt av en ringmur, og har 1plasser. Ordningen er regulert av straffegjennomføringslovens § 31.

Ullersmo fengsel besøk

I utgangspunktet skal innsatte i norske fengsler kunne motta besøk av pårørende og venner i mens de er fengslet, dersom sikkerhetsmessige forhold tillater det. Prisonmade Romerike fengsel, Klofta.

Vi produserer kjøkken i heltre furu, leveres også med glatte fronter. Kom innom eller bestill time for. Administrasjonen ligger på Lillestrøm.

Ullersmo fengsel besøk

Kriminalomsorgen region øst omfatter fylkene Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Alle i fengsel har en egen celle. Der har de blant annet seng, skrivebord og TV. Når man skal besøke noen i fengselet, går man inn her.

RAPPORT ETTER BESØK I ULLERSMO FENGSEL 29. Besøke fengselet Skal du besøke noen i fengselet, innsatte eller ansatte, bør du lese mer om rutinene for Besøk. Dette gjelder også om du skal delta på et arrangement i fengselet, eller om du som del av ei gruppe ønsker en omvisning i fengselet. Dette er også stedet du leverer inn varer dersom du skal levere noe til oppussing eller om du som leverandør skal levere varer til Ringerike fengsel.

Regionen har ansvar for fengsler, friomsorgskontor, overgangsboliger, senter for narkotikaprogram og visitasjonspatrulje med til sammen ca. Medregnet avdeling Kroksrud har fengselet ca 2tilsatte og 2soningsplasser.

Dette nettstedet bruker cookies for at du som bruker skal få best mulig informasjon og opplevelse. Hvis du vil vite mer om cookies og hvordan du sletter dem, klikk her.

Regjeringen foreslår at innsatte igjen skal kunne motta besøk. I et fengsel i Pavia ble to vakter tatt som gisler. De ble sluppet fri etter at politiet stormet stedet. Foretaket har 2registrerte ansatte.

Er noe feil på oppføringen? Si ifra eller logg inn og rediger detaljene. En psykolog fra Akershus universitetssykehus kommer til ham i fengselet. De skal sammen finne ut hva han trenger framover.

Soknad_om_besok_Eidsberg Samtykkeerklering_Eidsberg. Kartlegging før du kan komme inn i fengselet grunnet Covid- 19. Spørsmål til alle besøkende ved mottak i fengsel.

Hvor har du oppholdt deg og hva har du gjort de siste to ukene? Besøket kan avlyses dersom spesielle forhold oppstår (uroligheter i anstalten, innsatte er ikke i stand til å motta besøk, e.l.). I besøksavdelingen er det fem besøksrom.

Det ene er innredet for barnebesøk med leker og spill.